Adresa:
INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.
Železničný rad 70/8
968 01 Nová Baňa


IČO:   35 80 20 22
IČ DPH:   SK 202 154 6010

Bankové spojenie:   VÚB banka
IBAN:   SK 3402 0000 0000 2853 6805 53
SWIFT:   SUBASKBX

Zápis spoločnosti:   Okresný súd Banská Bystrica, Obchodný register, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20975/S.