Card image

Mobilná nemocnica

Card image

ADR - preprava nebezpečných vecí a látok

Card image

Ťažká manipulačná a vyslobodzovacia technika

Card image

Sarsová dekontaminačná komora

Card image

Odťahové a vyslobodzovacie vozidlá

Card image

Park vozidiel a techniky

Card image

Stanový modul

Card image

Špeciálne evakuačné snežné vozidlá

Card image

Vodná záchranná služba

Card image

Chemický modul