Genéza vývoja spoločnosti od vzniku po súčasnosť,  stručné referencie a účasť na zabezpečení podujatí a mimoriadnych udalostiach: