INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM

sekundárny transport
pacientov

záchranná zdravotná
služba

odstraňovanie následkov
mimoriadnych udalostí

INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2000 a následne v roku 2001 začala vykonávať sekundárne transporty kriticky chorých pacientov v rámci Slovenska, ako aj medzinárodné transporty pacientov v rámci krajín EU, vrátane transplantačného programu.

V zmysle novej koncepcie záchrannej zdravotnej služby, zákonom 579 z 21. oktobra 2004, o Záchrannej zdravotnej službe, vzniklo na území Slovenskej republiky 259 staníc, kde sme na základe výberového konania začali poskytovať ZZS na 28 staniciach v Slovenskej republike.

Na základe nepretržitých, každodenných, dlhoročných skúseností, sme okrem poskytovania urgentnej prednemocničnej starostlivosti, postupne rozšírili činnosť o aktivity, ktorých cieľom je poskytovať rýchlu, efektívnu pomoc pri riešení mimoriadnych udalostí  s cieľom: „PACIENT NA KONEČNÉ DORIEŠENIE PRI MINIMALIZOVANÍ MATERIÁLNYCH ŠKÔD“.
Okrem záchrannej zdravotnej služby poskytujeme odťahovú a vyslobodzovaciu službu, asistenčnú službu, evakuáciu osôb z ťažko dostupného terénu a z vodnej hladiny.

V prípade potreby vieme nasadiť široké spektrum špeciálnej techniky, ako napríklad obojživelné pásové a kolesové  vozidlá s extrémnou dostupnosťou v náročnom teréne, pneumatické a hydraulické vyslobodzovacie náradie a špeciálne technické a chemické prostriedky.

Disponujeme s vyše 150 vozidlami. Predovšetkým vozidlami záchrannej zdravotnej služby, ďalej vozidlami dopravnej zdravotnej služby, terénnymi vozidlami a špeciálnou technikou, akou sú lode, člny, vodné skútre, snežné skútre so saňami, evakuačný autobus. Ako jediní na Slovensku disponujeme mobilnou  kamiónovou nemocnicou.

Samostatnú časť tvorí stanový modul na riešenie mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb, ktorého súčasťou sú mokré dekontaminačné komory, triediace kontajnery a v neposlednom rade suchá Sarsová dekontaminačná prenosná komora.