Centrum včasnej intervencie (CVI)

V centre včasnej intervencie je zriadené samostatné respiračno-ventilačné oddelenie, kde sa v samostatných ventilačných zónach nachádza mokrá dekontaminácia ,suchá dekontaminácia a samostatná respiračno-ventilačná sarsová komora ,z ktorej je potencionálny infikovaný pacient následne preložený na samostatne ventilovanú jednotku na lôžkovú starostlivosť v režime správnej medicínskej praxe.   Centrum včasnej intervencie slúži ako elektronické kontaktné miesto pre potreby širokej laickej verejnosti,  ako aj odbornej verejnosti,  ktoré spolupracuje s Vysokou školou  Sv. Alžbety, rektorom prof. MUDr. Krčmérym  DrCs., ktorý je gestorom CVI .   Zakladateľom centra včasnej intervencie je Dr.Ivan Baláži  MBA,DBA.  

V centre včasnej intervencie vykonávame :

  • školenia zdravotníckych pracovníkov na riešenie pacienta s COVID-19
  • školenie zdravotníckych pracovníkov na starostlivosť o ležiaceho pacienta a zručnosti v oblasti bezpečného zaobchádzania s potencionálnym infikovaným pacientom s vysoko virulentnou nákazou od A po Z
  • školenie nezdravotníckych pracovníkov na získanie pracovných postupov a dobrovoľníkov k vykonávaniu plošnej dezinfekcie v reálnom prostredí ako napríkladambulancie prvého kontaktu, polikliniky, pošty, obchody s potravinami a spotrebným tovarom, schodiská, zábradlia, bankomatové terminály, parkové lavičky, zastávky.