Služby

Na základe nepretržitých, každodenných, dlhoročných skúseností, sme okrem poskytovania urgentnej prednemocničnej starostlivosti, postupne rozšírili činnosť o aktivity, ktorých cieľom je poskytovať rýchlu, efektívnu pomoc pri riešení mimoriadnych udalostí  s cieľom: „PACIENT NA KONEČNÉ DORIEŠENIE PRI MINIMALIZOVANÍ MATERIÁLNYCH ŠKÔD“.

Neustále pracujeme nielen na zlepšovaní materiálno-technického vybavenia, ale najmä na permanentnom vzdelávaní zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov, nielen v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj v obsluhe špeciálnej techniky vrátane kondičných jázd v nedostupnom teréne.

Centrum včasnej intervencie

zzs

Záchranná zdravotná služba

mimoriadne-situacie

Riešenie mimoriadnych udalostí

Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí

Repatriácia - preprava z/do zahraničia

Zabezpečenie spoločenských udalostí

technika

Špeciálna technika

cvi

Výučbový program - školenia