Príbeh jedného z nás

Je naozaj ťažké sa pozerať na ľudí, ktorí stratili všetko , svoj život si nesú v jednej taške, v druhej bábo , na tvári slzy . Za sebou nechali svojich otcov , manželov, bratov, domov,, prácu…

Uvádzame  Vám príbeh jedného z nás a približujeme Vám tak činnosť spoločnosti IRS, ktorú vykonávame vo Vyšnom Nemeckom .. Vladimír Rymarcuk, 34 ročný dobrovoľník, ktorý sa narodil na Ukrajine , ale vyrastal na Slovensku .

Vladko bez problémov vymenil kanceláriu a svoj pohodlný život za spanie na zemi v kamióne.

Na hraničnom priechode zabezpečoval transfer rodinám a preklad. Podarilo sa mu vybaviť ubytovanie  a umiestniť 21 rodín – matky s deťmi, ktoré sa postupne integrujú do našej spoločnosti, na hraničnom priechode VN strávil 2 týždne.

“ Viem kde bývajú, v akom prostredí, viem ich telefónne číslo, chodím ich pozerať  a som s nimi stále v kontakte “ hovorí Vladko.

Prečo som išiel pomáhať?

“ V živote som  sa sťahoval viackrát, viem  čo to je, keď človek príde do nového prostredia, nepozná nič a nikoho, musí začať od 0. V tomto prípade prichádzajúci  ľudia z Ukrajiny  nemajú absolútne nič.   “ dodáva

„Pre mňa to nebola otázka, že či ísť pomôcť,… ale ako rýchlo sa tam dostanem , aby som bol čo najskôr prospešný… „

Toto je jeden z nás a činnosť našej spoločnosti INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, ktorá pomáha od 1.dňa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké .

 Z celého srdca ďakujeme za veľmi rýchlu mobilizáciu dobrovoľníkom , za ich ochotu pomáhať 24 hodín .