Kamiónová nemocnica IRS

Kde presne tá kamiónová nemocnica je?

 

 

Kamiónová nemocnica (toho času v režime ambulantná zdravotná starostlivosť), ktorá je súčasťou celku zdravotnej asistencie, stanového modulu, útočiska pre matky s deťmi a handicapovaných , je od prvého dňa konfliktu umiestnená vo Vyšnom Nemeckom hneď pri vstupe na Slovensko v krížení osobnej a nákladnej colnice.

 

 

 

Je tam operačka, operovali už niekoho, alebo ošetrujú najmä chorých s chorobami a ťažkosťami, ktoré uvádzajú?

 

 

V súčasnosti je využívaná nie ako lôžková časť (intenzívnej medicíny, či chirurgických a internistických výkonov), na čo bola vytvorená, ale na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

V prípade, že by sa konflikt rozšíril do západnej časti Ukrajiny v bezprostrednej blízkosti hranice so Slovenskom, bude automaticky po výmene personálu možné poskytovať výkony intenzívnej medicíny podľa potreby.

 

V prvých dňoch bol nápor na ambulanciu enormný, kedy sme ošetrili viac ako 150 pacientov denne. V prevažnej miere to boli podchladenia, zlomeniny po autonehodách pri transportoch v evakuačných koridoroch, diabetici, epileptici a podobne.
Postupne tento počet klesal a klesá a za včerajší deň už bolo pacientov „iba“ 16.
O to viac však pribúda imobilných pacientov s nutnosťou individuálnych transportov. 

 

Koľko je tam lekárov?

 

Momentálne zdravotnú starostlivosť poskytuje personál v rozsahu lekár- všeobecnej, detskej ambulancie a stredný zdravotnícky personál –  sestra, záchranár .
Na odľahčenie nášho zdravotníckeho systému, ktorý je dlhodobo personálne poddimenzovaný, v drvivej väčšine medicínsky personál nastupuje k nám zo zahraničia, čiže mimo náš systém napríklad z Nemecka, Rakúska, Anglicka, Českej republiky a podobne. 

V závislosti od počtu prichádzajúcich sa snažíme obsadzovať zdravotnícky personál do služieb tak, aby bolo možné poskytovať službu účelne a efektívne. Denne tak bolo v smenách od 6 do 22 ľudí, z toho vždy minimálne jeden lekár s tým, že druhý lekár  je ubytovaný v provizórnych podmienkach priamo v zóne poskytovania. Okrem toho,  je k dispozícii s možnosťou konzultácie cez telefón pre stredný zdravotnícky personál, pokiaľ si to situácia vyžiada. Smennosť a počet zasahujúcich sa operatívne mení. 

 

Pri stále nižšom počte utečencov, sa snažíme byt užitoční pri čistení a dezinfekcii stanov, vydávaní jedla a hygienických potrieb, asistencii prichádzajúcim s batožinou a vzhľadom k tomu, že v našich teamoch je dostatok ukrajinsky hovoriacich členov, radíme prechádzajúcim s ich smerovaním a ďalším pôsobením na našom území, prípadne v tranzite cez Slovensko.
Ďalšia veľká časť našich zamestnancov a dobrovoľníkov sa venuje humanitárnej pomoci na strane príjmu a výdaja po dôkladnej selekcii na hygienické potreby, stravu a jedlo, ošatenie, zdravotnícky materiál a podobne… s následným cieleným smerovaním k ľuďom, ktorí túto materiálnu pomoc najviac potrebujú. 

 

Ak chcete prísť pomôcť – určite  príďte!