logo irs.sk 343x180

Účasť vo výberovom konaní

Spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. podala dňa 16.7.2019 žiadosť do výberového konania na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na 135 bodov na území Slovenskej republiky.