Oznamy

Centrum včasnej intervencie (CVI)

V centre včasnej intervencie je zriadené samostatné respiračno-ventilačné oddelenie, kde sa v samostatných ventilačných zónach nachádza mokrá dekontaminácia ,suchá dekontaminácia a samostatná respiračno-ventilačná sarsová komora ,z ktorej je potencionálny

Read More »
info

Poďakovanie

Vážené kolegyne, kolegovia! Dovoľte mi prosím, aby som sa Vám v mene spoločnosti International Rescue System s r.o., ako aj v mojom vlastnom poďakoval za

Read More »
logo irs.sk 343x180

Účasť vo výberovom konaní

Spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. podala dňa 16.7.2019 žiadosť do výberového konania na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na 135 bodov na území Slovenskej republiky.

Read More »